aabar - Manchester City FC

Accessibility links

Access other Manchester City products

Close

Continue to mcfc.co.uk

Continue to mcfc.co.uk
Aabar

aabar

  • แชร์
  • แชร์
  • ทวีต
  • อีเมล์
  • ช่องทางอื่นๆ

รู้จัก aabar

aabar Investments PJS เป็นบริษัทการลงทุนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาบู ดาบี โดยได้ประกอบธุรกิจการเงินการลงทุนที่หลากหลายสาขาทั่วโลก ได้แก่ รถยนต์ การบริการด้านการเงิน การบิน พลังงาน การผลิตและเทคโนโลยี รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหุ้นส่วนและพันธมิตรมากมาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดคือ International Petrolium Investment Company ซึ่งมีรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์เป็นเจ้าของ

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aabar.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ เมื่อคลิกอนุญาตแล้วคุณก็จะสามารถใช้คุ้กกี้ได้.

อนุญาต