นโยบายความเป็นส่วนตัว - Common - Manchester City FC

Accessibility links

Access other Manchester City products

Close

Continue to mcfc.co.uk

Continue to mcfc.co.uk

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ส์ (Cookies) ที่ได้ติดตั้งตามที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ แต่อย่างไรก็ตามกรุณาอ่านโยบายให้ละเอียด ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดว่าเราเก็บข้อมูลใดของคุณไว้บ้าง วิธีการใช้ และขั้นตอนที่เราดำเนินการอย่างปลอดภัย ข้อมูลใดที่เราเก็บไว้บ้าง 
ในการบริการผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ การพูดคุยทางโทรศัพท์ อีเมล์ และการสื่อสารทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา โดยเราจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ที่ส่งไปรษณีย์ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และช้อมูลเคดิต การ์ด ของผู้ใช้ เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องทางสุขภาพหากผู้ใช้ต้องการเข้าร่วมงานหรือใช้บริการใดๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (เช่น เว็บเพจหน้าใดที่ผู้ใช้ได้เข้าไปชม ความถี่ในการเข้าชมและเกมการแข่งขันใดที่ได้เข้าชม) รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบีบยหรือเมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (เช่น ชื่อสกุลและอีเมล์) นั้น เราจะเก็บรักษาไว้และคัดเลือกบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างไร 
ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ทางเราจะนำไปใช้และเก็บไว้เป็นสถิติโดยมีการคุ้มครองข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเราจะนำข้อมูลส่วนตัวของตัวไปใช้เพื่อให้บริการด้านต่างๆ และเกี่ยวกับสินค้าเป็นหลัก เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เรามีไปเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณด้วย ยกตัวอย่าง ไม่สามารถดำเนินการด้านการบริการหรือสินค้าที่คุณต้องการ, เก็บข้อมูลเพื่อเป็นสถิติ, เพื่อชำระหนี้สินหรือป้องกันการทุจริตฉ้อโกง เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการของเรา, เพื่อการวิจัยทางการตลาด หรือเพื่อค้นหากิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณได้เปลี่ยนแปลงการติดตั้ง ในข้อมูลส่วนตัวเพื่อการใดๆ ดังกล่าว คุณอาจจะสร้างประวัติส่วนตัวใหม่เพื่อจะตอบสนองความต้องการอของคุณ เราอาจจะสร้างประวัติส่วนตัวให้คุณเพื่อคุณจะได้แจ้งด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหรือข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจ ในการส่งมอบข้อมูลของคุณให้กับเรานั้น แสดงว่าคุณได้ตกลงและรับเงื่อนไขที่ว่าข้อมูลต่างๆ จะมีการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้กฎของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และความเป็นส่วนตัว ปี 2546 การเปิดเผยข้อมูลของคุณ 
หากผู้ใช้ทำการเปลี่ยนการติดตั้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งรายละเอียดในสิทธิพิเศษด้านการซื้อ) อาจจะแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทางเราคิดว่าคุณจะสนใจและบุคคลที่สามอาจจะติดต่อคุณโดยตรงเพื่อชี้แจ้งข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ หรือทางเราจะติดต่อคุณแทนที่บุคคลที่สามก็เป็นได้ มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่สามอาจจะใช้ข้อมูลของคุณอธิบายในส่วนที่ว่า “เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไรบ้าง” การใช้ข้อมูลที่อยู่ด้านนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ใช้ตามความต้องการ เราอาจจะต้องเก็บหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ไม่ได้่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป แต่บางส่วนอาจไม่มีการปกป้องสิทธิส่วนตัวอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักร นี่หมายรวมถึงการถือครองข้อมูลส่วนตัวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลเว็บไซต์ของเรา  คุณจะต้องทำอะไรหากไม่ต้องการรับข้อมูลเชิงการตลาด 
คุณมีสิทธิ์ในการที่จะไม่รับข้อมูลเชิงการตลาดที่จะส่งมายังคุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการจะรับข้อมูลจากเราหรือจากองค์กรอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยคุณสามารถเขียนมาหาเราทางจดหมายหรืออีเมล์ (เช็กข้อมูลในส่วน “วิธีการติดต่อเรา” ด้านล่าง) หรือได้กระทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการติดตั้งบนฐานข้อมูลส่วนตัวในขณะที่มีการลงทะเบียนหรือในเวลาอื่น กรุณาระมัดระวังให้ดี หากคุณต้องการยับยั้งหรือถอดถอนคำยินยอมใดๆ เราจะไม่สามารถนำเสนอข่าวสารด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหรือข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจได้ นโยบายคุกกีส์ 
นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2544 กฎหมายระบุเว็บไซต์ที่ใช้คุกกีส์สามารถใช้การได้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้ใช้ MCFC ได้กำหนดวิธีที่ดีสุดในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่รบกวนต่อความบันเทิงในเว็บไซต์ เราจะทำการอัพเดทข้อมูลนี้กับคุณทันทีเมื่อเสร็จสำบูรณ์  ทาง Mcfc ได้ใช้คุกกีส์ในการดำเนินการในเว็บไซต์หลายส่วน หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้คุกกีส์ การบริการบางส่วนบนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สนองตอบผู้ใช้ก็เป็นได้   A. อะไรคือคุกกีส์ 


คุกกีส์คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่มักจะบอกตัวระบุที่ถูกส่งมายังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบราวเซอร์ของโทรศัพท์มือถือจากเว็บไซต์หนึ่งๆ บนคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูลจะเก็บข้อมูลที่คุณแจ้งเราไว้และทำให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีก บราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้ส์อัตโนมัติ แต่คุณสามารถติดตั้งบราวเซอร์เพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ได้ หากการกำหนดรายละเอียดของบราวเซอร์อนุญาตแล้วละก็ แต่ละเว็บไซต์หรือการบริการจากบุคคลที่สามจะสามารถส่งคุกกีส์ไปยังบราวเซอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันความเป็นส่วนตัว บราวเซอร์ของคุณจะอนุญาตเว็บไซต์ต่างๆ หรือการบริการจากบุคคลที่สามก็จะใช้คุกกีส์ที่ได้ส่งไปให้คุณแล้ว ไม่ใช่ส่งจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือการบริการจากบุคคลที่สาม คุกกีส์ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณทางออนไลน์ที่จะถูกใช้ใน เว็บไซต์ของ mcfc ตามความต้องการส่วนตัวของคุณ แล้วคุณสามารถจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับคุกกีส์ทั้งหมด เพื่อระบุว่าต้องการใช้คุกกีส์ หรือไม่ต้องการใช้คุกกีส์ก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ http://www.ico.gov.uk/B. mcfc ใช้คุกกีส์อย่างไร  
Mcfc ไม่ใช้คุกกีส์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์แต่อย่างใด ทว่าหากคุณต้องการที่จะจำกัดหรือป้องกันคุกกีส์ใน mcfc คุณสามารถดำเนินการในการติดตั้งบราวเซอร์ของคุณ ความช่วยเหลือที่อยู่ในบราวเซอร์จะบอกคุณว่าควรทำอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ http://www.ico.gov.uk/ ข้อควรระวังคืออาจมีคุกกีส์ใน mcfc ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์โดยที่ฟังก์ชั่นถูกควบคุมด้วยการใช้คุกกีส์ โดย Mcfc ได้มีการวัด การโฆษณาและการวิจัยจากบริษัทต่างๆ โดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ mcfc ที่ใช้คุกกีส์, ข้อมูล log file และโค้ดที่อยู่ในเว็บไซต์ Mcfc ได้ใช้ข้อมูลชนิดนี้ในการพัฒนาการบริการที่จัดให้ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เราได้แจ้งบุคคลที่สามว่าไม่ให้ใช้ข้อมูลชนิดนี้ในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ทาง Mcfc ไม่ได้มีไฮเปอร์ลิงค์ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งคุกกีส์ ทางเราเสนอให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบก่อนใช้งาน โดยที่บุคคลที่สามเหล่านั้นจะควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสมัครหรือจะรวบรวมโดยคุกกีส์ในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามและการใช้งานในเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้เอง 


C. Mcfc และการปฎิเสธคุกกีส์ 


การตรวจสอบเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกีส์หลักนั้น ทาง mcfc ได้ติดตั้งเพื่อลดจำนวนคุกกีส์ที่คุณได้รับในระหว่างใช้งาน ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เรารวบรวมคุกกีส์ที่คุณอาจต้องคัดออก
1 การปฎิบัติการ 


ต้องใช้คุกกีส์เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ใช้พื้นที่เฉพาะ ปิดป็อปอัพ
2 การแสดง


คุกกีส์ใช้เพื่อหาความถี่ของ bandwidth เพื่อพัฒนาคุณภาพของวีดีโอ 
3 การวิเคราะห์ 


ต้องใช้คุกกีส์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ตั๋ว หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาด
4 จุดประสงค์หลัก 


จุดประสงค์หลักของคุกกีส์คือเชื่อมโยงต่อการบริการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น ปุ่ม “ชอบ” หรือ “แชร์” ซึ่งการบริการจากบุคคลที่สามนี้เป็นไปเพื่อต้องการจดจำผู้ใช้ เมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมผู้ใช้นั่นเอง 

Cookie Name Description - What does it do? What is is used for? Lifespan of the Cookie Type
ASP.Net_SessionId Used to track user sessions on the site 1 year Functional
ContentModule
PersonalizationSettings
Used to store home page content module preferences 1 year Functional
Interstitial Cookies (Various names) Used to hide interstitial popups 1 year Functional
HideMembership
Bannermemberships12
Close banner 1 year Functional
mcfc_app_promo Close IOS App Popup 1 year Functional
siteselector Remembers site choice US or UK 50 years Functional
JSESSIONID Twitvid embed. Session ID for Twitpic 1 year Functional
__atuvc AddThis. The __atuvc cookie is created and read by the Add This JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users. 2 years Functional
newsletter10 Homepage Module 1 year Performance
BC_BANDWIDTH This cookie helps to significantly improve initial rendition selection. If you disable this cookie, Video Cloud will still detect bandwidth by using the Brightcove Bootloader swf. Without the cookie, this must be done on each player load, consuming more bandwidth and possibly resulting in a poorer quality initial rendition. 1 year Performance
clientLastHTimes This cookie is used to gather Brightcove video player viewer analytics anonymously, to detect the bandwidth of a viewers device to deliver the appropriate bandwidth video and to collect information about the quality of video delivery. (Includes BC_Bandwidth and ClientLastHTimes, and ClientLastPTimes) 1 year Performance
clientLastPTimes      
AkamaiiAnalyticsDO_
bitRateBucketsCsv
Video Tracking - Collects bit rate information 1 year Performance
__utma Tracking data for Google Analytics.  Helps work out unique visitor numbers. 2 years Analytics
__utmb Tracking data for Google Analytics.  Helps work out visitor session length. 1 day Analytics
__utmc Tracking data for Google Analytics.  Helps work out visitor session length and whether a session has expired. 1 year Analytics
__utmz Tracking data for Google Analytics.  Used to work out referrals from other domains 6 months Analytics
_abid Tracking data for Google Analytics for Twitvid.com 1 year Analytics
__qca Tracking data for Google Analytics for Twitvid.com 1 year Analytics
sid1554 I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
pid2 I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
icpid I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
icsid1554 I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
icsid1024 I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
sid1024 I2A Tracking - Interest 2 Action/iCrossing Indefinate - No end date set Analytics
NID Google Maps Tracking. These cookies are unique identifiers given to each computer to allow traffic analysis to Google Maps.  6 months Analytics
PREF     Analytics
AkamaiiAnalyticsDO_
visitMetricCsv
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
AkamaiiAnalytics_
VisitCookie
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
AkamaiiAnalytics_
VisitIsPlaying
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
AkamaiiAnalytics_
BrowserSessionId
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
AkamaiiAnalyticsDO_
visitStartTime
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
AkamaiiAnalyticsDO_
visitLastCloseTime
Brightcove Video Tracking - User initiation details 1 year Analytics
newsletter2505 Overlay - Do not show option 1 year Analytics
_tmid MCFC Shop - Identifies unique viewers and new viewers 1 year Analytics
s_cc MCFC Shop - This cookie is set for analytics by Omniture and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled. At end of session. 3 Years Analytics
s_lv_s MCFC Shop - Days since last Visit by Omniture 1 year Analytics
cmp_cookie MCFC Shop - Omniture tracking 1 year Analytics
s_lv MCFC Shop - Days since last Visit by Omniture 1 year Analytics
s_sq MCFC Shop - This cookie is set for analytics by Omniture and is set and read by the JavaScript code when the ClickMap functionality is enabled; it contains information about the previous link that was clicked on by the user. At end of session. 1 year Analytics
KB_121_Currency Kitbag - Stores currency, e.g GBP 1 year Analytics
KB_121_Language Kitbag - Users language 1 year Analytics
KB_121_BasketID Kitbag - Basket Id 1 year Analytics
KB_121_network Kitbag - Network Id 1 year Analytics
NSC_QH_NDGD See Tickets ID 1 year Analytics
VISITOR_INFO1_LIVE Embedded YouTube link Indefinate - No end date set Analytics
PREF Embedded YouTube link Indefinate - No end date set Analytics
MCFC_Visited Logging User Visit on Site Indefinate - No end date set Targeting
uit AddThis. User id and login time tracking 2 years Targeting
uid AddThis. User id and login time tracking 2 years Targeting
uvc AddThis. View counter cookie 2 years Targeting
psc AddThis. View counter cookie 2 years Targeting
user_segment AddThis. View counter cookie 2 years Targeting
di Date tracking cookies for determining expiration of other cookies 2 years Targeting
dt Date tracking cookies for determining expiration of other cookies 2 years Targeting
locale Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
c_user Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
datr Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
lu Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
xs Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
sub Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
p Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting
presence Facebook Homepage Content/Promo Module - info on user if logged in Indefinate - No end date set Targeting

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 

เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างปลอดภัย เมื่อคุณใส่ข้อมูลบัตรเครดิตการ์ด เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวอย่างเข้มงวด โดยเราใช้การปกป้องแบบเลเยอร์ ( ssl) แบบมาตรฐานซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะปกป้องฐานข้อมูลของลูกค้าจากการสูญหายและการใช้งานในทางที่ผิด และอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ภายใต้ไกด์ไลน์ที่เข้มงวด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเคลื่อนย้ายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ เว็บไซต์นี้มีลิงก์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นด้วย เรารับผิดชอบเฉพาะความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราแนะนำให้คุณเช็กนโยบายความปลอดภัยและความมั่นคงและอื่นๆ ของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าไปเยี่ยมชมด้วย 
เปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา จากการที่เราเสนอแนะให้คุณเช็กเว็บเพจสม่ำเสมอเพื่อที่จะรับทราบนโยบายของเรา 
อัพเดทและแก้ไขข้อมูล คุณอาจจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยส่งอีเมล์ในหน้าฟีดแบ็ค หรือเปลี่ยนประวัติของคุณในเว็บไซต์ของเรา กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหรืออีเมล์เมื่อคุณต้องการจะติดต่อกับเรา เราสนับสนุนให้คุณอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

คุณมีสิทธิในการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีข้อมูลอยู่ แต่อาจต้องเสียค่าบริการเล็กน้อยด้านธุรกรรมตามที่คุณส่งเรื่องเสนอเรามา 
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

เอทิฮัด สเตเดี้ยม

เอทิฮัด แคมปัส

แมนเชสเตอร์

รหัสไปรษณีย์ M11 3FF

โทรศัพท์  +44 (0) 1614441894 

 

การติดต่อ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการบริการ กรุณาติดต่อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ เมื่อคลิกอนุญาตแล้วคุณก็จะสามารถใช้คุ้กกี้ได้.

อนุญาต